قیمت مواد در بازار – برگه 4 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
25 فروردین 1403
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۱۰ آوریل
خبرگزاری پلیمر و لبسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۱۰ آوریل 2024
20 فروردین 1403
قیمت پایه محصولات پتروشیمی یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ اعلام شد
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 26 فروردین 1403 قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 19 فرودین ماه […]
18 فروردین 1403
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۳ آوریل
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۳ آوریل
5 فروردین 1403
قیمت پایه محصولات پتروشیمی 5 فروردین 1403 اعلام شد
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): قیمت پایه محصولات پتروشیمی 5 فروردین 1403 اعلام شد
5 فروردین 1403
نرخ ارز و طلا در بازار 5 فروردین 1403
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): نرخ ارز و طلا در بازار 5 فروردین 1403
5 فروردین 1403
آخرین قیمت های منتشر شده پلتس برای محصولات پتروشیمیایی 3 فروردین 1403
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آخرین قیمت های منتشر شده پلتس برای محصولات پتروشیمیایی
19 اسفند 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 15 اسفندماه 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 15 اسفندماه 1402
19 اسفند 1402
برنامه عرضه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ و نوروز 1403 بورس کالا
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): برنامه عرضه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ و نوروز 1403 بورس کالا
19 اسفند 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 14 اسفندماه 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 14 اسفندماه 1402
19 اسفند 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 13 اسفندماه 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 13 اسفندماه 1402
7 اسفند 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 30 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 30 بهمن 1402
7 اسفند 1402
قیمت روزانه مواد پلیمری – پلاستیک در بازار ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): قیمت روزانه مواد پلیمری – پلاستیک در بازار ۳۰ بهمن ۱۴۰۲