نشریات – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
3 مهر 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – سپتامبر 2023
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – سپتامبر 2023 دانلود
7 مرداد 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Plastics Recycling World – می و جون 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Plastics Recycling World – می و جون 2023 دانلود
7 مرداد 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Compounding World – جولای 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Compounding World – جولای دانلود
7 مرداد 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – جولای و آگوست 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – جولای و آگوست https://content.yudu.com/web/1rl19/0A1uufg/IWJulAug23/html/print/IW%20July%20August%202023%20pdf%20for%20download.pdf
7 مرداد 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – جولای و آگوست 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – جولای و آگوست 2023 https://content.yudu.com/web/1rl19/0A1uuff/FSEJulAug23/html/print/FSE%20July%20August%202023%20pdf%20for%20download.pdf
7 مرداد 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Pipe and Profile Extrusion – جولای و آگوست 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Pipe and Profile Extrusion – جولای و آگوست 2023 https://content.yudu.com/web/1rl19/0A1utvq/PPEJulAug23/html/print/PPE%20July%20August%202023%20pdf%20for%20download.pdf
30 خرداد 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – ژوئن 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – ژوئن 2023 https://content.yudu.com/web/1rl19/0A1uuff/FSEJun23/html/print/FSE%20June%202023%20pdf%20for%20download.pdf
17 خرداد 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – می 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – اپریل 2023 https://content.yudu.com/web/1rl19/0A1uufg/IWMay23/html/print/IW%20May%202023%20pdf%20for%20download.pdf
25 اردیبهشت 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Plastics Recycling World – اپریل 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Plastics Recycling World – ژانویه و فوریه 2023
25 اردیبهشت 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Pipe and Profile Extrusion – اپریل 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Pipe and Profile Extrusion – اپریل2023
25 اردیبهشت 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – اپریل 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – اپریل 2023
25 اردیبهشت 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – اپریل 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – مارس2023