قیمت مواد در بازار – برگه 10 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
7 خرداد 1402
قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 7 خرداد 1402
قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 7 خرداد 1402
1 خرداد 1402
قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 1 خرداد 1402
قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 1 خرداد 1402
6 اردیبهشت 1402
قیمت روز مواد پلیمری در بازار 5 اردیبهشت 1402
قیمت روز مواد پلیمری در بازار 5 اردیبهشت 1402
13 اسفند 1401
قیمت های روزانه مواد پلیمری – پلاستیک 13 اسفند ۱۴۰۱
قیمت های روزانه مواد پلیمری – پلاستیک 0035Bandar = 48000Bl3 Bakhtar = 47200Bl3 Marun = 48100F7000 Mehr = 49400F7000 ilam = 48800F7000 main = 470005110Arya = […]
2 اسفند 1401
قیمت های روزانه مواد پلیمری – پلاستیک دوم اسفند ۱۴۰۱
0035Bandar emam=43500Bl3 Bakhtar=42600Bl3 Marun=43500F7000 Mehr=42200F7000 ilam=42000F7000 mian doabbo=403005110Arya sasol=423005510Arya sasol=42000X5 Marun=41600X5 bakhtar=416003840tabriz=39000X3 amir kabir kabir=41500P100 Jam=46700 020 Bandar emam=39200075 Bandar emam=404000190 Arya sasol=379002420 kordestan=378002420 h Amir […]
28 بهمن 1401
قیمت های روزانه مواد پلیمری – پلاستیک ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): .قیمت مواد پلیمری در اثر تلاطمات ارزی همچنان در جوش و خروش است