قیمت مواد پتروشیمی – برگه 7 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
17 بهمن 1402
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴
11 بهمن 1402
دانلود قیمت پایه محصولات پتروشیمی یکشنبه 8 بهمن + جداول مقایسه ای
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): قیمت پایه محصولات پتروشیمی یکشنبه هر هفته باساس قیمت های جهانی و مینگین هفته گی دلار نیمایی توسط […]
11 بهمن 1402
قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 7 بهمن ماه 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 7 بهمن ماه 1402
11 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران سه شنبه ۱۰ بهمن ماه
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران سه شنبه ۱۰ بهمن ماه
11 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 9 بهمن ماه 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 9 بهمن ماه 1402
11 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 8 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 8 بهمن 1402
11 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 7 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا
6 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 3 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی 3 بهمن 1402
2 بهمن 1402
قیمت پایه محصولات پتروشیمی(یکشنبه 1 بهمن ماه ۱۴۰۲)
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): قیمت پایه محصولات پتروشیمی(یکشنبه 1 بهمن ماه ۱۴۰۲) محصولات پلیمری
2 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 2 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 2 بهمن 1402
2 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 1 بهمن ماه 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 1 بهمن ماه 1402
2 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 30 دی ماه 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 30 دی ماه 1402