قیمت مواد پتروشیمی – برگه 2 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
12 تیر 1403
آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 12 تیرماه 1403
آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 12 تیرماه 1403
12 تیر 1403
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا 12 تیرماه 1403
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا 12 تیرماه 1403
11 تیر 1403
آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 11 تیرماه 1403
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 11 تیرماه 1403
11 تیر 1403
نرخ حدودی پلیمرها در بازار 11 تیرماه 1403
نرخ حدودی پلیمرها در بازار 11 تیرماه 1403
11 تیر 1403
دلار نیما + نرخ ارز و طلا در بازار 11 تیرماه 1403
خبرگزاری صنایع پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): نرخ ارز و طلا در بازار 11 تیرماه 1403
11 تیر 1403
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا 11 تیرماه 1403
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا 11 تیرماه 1403
11 تیر 1403
آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 10 تیرماه 1403
آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 10 تیرماه 1403
11 تیر 1403
قیمت پایه محصولات پتروشیمی 10 تیرماه 1403 اعلام شد
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 10 تیر ماه 1403)، با دلار بازار مبادله، 42,996 تومان، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 17 تیر 1403 اعلام شد.
9 تیر 1403
عرضه مواد پلیمری در بورس کالا 10 تیرماه 1403
عرضه مواد پلیمری در بورس کالا 10 تیرماه 1403
9 تیر 1403
آمار معاملات پلیمرها در بورس کالا 9 تیرماه 1403
آمار معاملات پلیمرها در بورس کالا 9 تیرماه 1403
9 تیر 1403
نرخ ارز و طلا در بازار 9 تیرماه 1403
نرخ ارز و طلا در بازار 9 تیرماه 1403
9 تیر 1403
نرخ حدودی مواد پلیمری در بازار 9 تیرماه 1403
نرخ حدودی مواد پلیمری در بازار 9 تیرماه 1403