قیمت های روزانه مواد پلیمری – پلاستیک دوم اسفند ۱۴۰۱ – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)

قیمت های روزانه مواد پلیمری – پلاستیک دوم اسفند ۱۴۰۱

0035Bandar emam=43500
Bl3 Bakhtar=42600
Bl3 Marun=43500
F7000 Mehr=42200
F7000 ilam=42000
F7000 mian doabbo=40300
5110Arya sasol=42300
5510Arya sasol=42000
X5 Marun=41600
X5 bakhtar=41600
3840tabriz=39000
X3 amir kabir kabir=41500
P100 Jam=46700

020 Bandar emam=39200
075 Bandar emam=40400
0190 Arya sasol=37900
2420 kordestan=37800
2420 h Amir kabir=37800
2102 tx Laleh=37700
LLD 209 amir kabir=42700
LLD 209 arak=41500
LLD235 f6 Jamoff=40800
LLD22b02 lorestanoff=40800
LLD22b02 mahabad=41500

52518 Jam—————-=37500
52518Off1jam=37000
Off2jam=36000
52b18 Lorestan=37500
Hi500 bandar emam-=39000
62n07 Lorestan=36500
6040Lorestan=39000

54b04 Lorestan=39000
5030 sa Lorestan=39000
1922Laleh=40000
1922 Arya sasol=42000

C30S Marun=48000
510L jam =46800
550j jam =47500
1102Xk Rejal-=47000
Z30s Marun=48000
Z30j Marun=46600
552R Marun =47000
552R Jam=47000
552R Arak=47000

R60 Arak=110000
R40 Arak=97000
440L Jam=55000
440j Jam =53500
548R Jam=54000
548 t Jam=53500
548 Navid zar shimi=52500
Zr230Navid zarshimi–=70000
Mr230 Marun=70500
Rp340 Marun=49200
Rp340 Jam=50500
Rp345 Jam-=51000
Rp210 j Arak=43000
2X E Arak=52000
Rp270 j=59000

ABS150 Tabriz=75400
N50 Ghaed basir=86000
7240Tabriz =49000
1540Tabriz =49400
1551Takhte jamshid–=47000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *