قیمت های روزانه مواد پلیمری – پلاستیک 13 اسفند ۱۴۰۱ – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)

قیمت های روزانه مواد پلیمری – پلاستیک 13 اسفند ۱۴۰۱

قیمت های روزانه مواد پلیمری – پلاستیک

0035Bandar = 48000
Bl3 Bakhtar = 47200
Bl3 Marun = 48100
F7000 Mehr = 49400
F7000 ilam = 48800
F7000 main = 47000
5110Arya = 48500
5510Arya = 47500
X5 Marun = 46900
X5 bakhtar = 46800
X3 amir = 49500
P100 Jam = 56500
020Bandar = 43400
075 Bandar = 45000
0190 Arya = 43000
2420 kordestan = 42500
2420 h Amir = 43000
2102 tx Laleh = 42800
LLD 209 amir = 49000
LLD 209 arak = 47800
LLD22b02 mahabad = 47000
52518Jam = 38700
52b18 Lorestan = 38800
Hi500 bandar = 41500
62n07 Lorestan = 39300
54b04 Lorestan = 48000
5030sa Lorestan = 44000
1922Laleh = 42200
1922Arya = 43000
C30S Marun = 48000
510L jam = 47500
Z30s Marun = 48500
552R Jam = 47800
R40 Arak = 117000
440L Jam = 56500
440j Jam = 56500
Mr230 Marun = 72000
Rp340 Marun = 50200
Rp340 Jam = 52500
Rp210 j Arak = 50300
2X E Arak = 60000
ABS150 Tabriz = 77000
N50 Ghaed basir = 87000
724Ta0briz = 49500
1540Tabriz = 50500
1551Takhte jamshid = 48800

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *