قیمت مواد پتروشیمی – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
22 خرداد 1403
آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 22 خرداد 1403
آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 22 خرداد 1403
22 خرداد 1403
آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 21 خرداد 1403
آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 21 خرداد 1403
22 خرداد 1403
آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 20 خرداد 1403
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 20 خرداد 1403
21 خرداد 1403
قیمت پایه محصولات پتروشیمی 20 خرداد اعلام شد
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppnaa.ir): قیمت پایه محصولات پتروشیمی 20 خرداد اعلام شد قیمت پایه محصولات پتروشیمی 20 خرداد ماه 1403 با دلار […]
19 خرداد 1403
قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 19 خرداد 1403
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 19 خرداد 1403
16 خرداد 1403
آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 16 خرداد 1403
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در بورس کالا 16 خرداد 1403 آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 16 خرداد 1403
6 خرداد 1403
قیمت پایه محصولات پتروشیمی 6 خرداد 1403 اعلام شد
قیمت پایه محصولات پتروشیمی 6 خرداد ماه 1403 با دلار 41,860 تومان، برای عرضه در بورس کالا اعلام شد
25 اردیبهشت 1403
آمار معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا 25 اردیبهشت ماه 1403
خبرگزار ی پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا 25 اردیبهشت ماه 1403
25 اردیبهشت 1403
آمار معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا 24 اردیبهشت ماه 1403
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا 24 اردیبهشت ماه 1403
23 اردیبهشت 1403
آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 23 اردیبهشت 1403
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 23 اردیبهشت 1403
23 اردیبهشت 1403
قیمت پایه محصولات پتروشیمی 23 اردیبهشت 1403 اعلام شد + جدول مقایسه ای
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی = پپنا (www.ppna.ir): قیمت پایه محصولات پتروشیمی 23 اردیبهشت 1403 با دلار نیما 41814 تومان اعلام شد
22 اردیبهشت 1403
نرخ روزانه مواد پلیمری در بازار 22 اردیبهشت 1403
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): نرخ روزانه مواد پلیمری در بازار 22 اردیبهشت 1403