نمایشگاه چایناپلاس – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
10 فروردین 1403
چاینا پلاس 2024 در ارتفاعات جدید
چاینا پلاس 2024 در ارتفاعات جدید خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): نیروهای مولد جدید” برای رساندن صنایع پلاستیک و لاستیک به ارتفاعات جدید […]