دانلود نشریات معتبر دنیا – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
11 فروردین 1403
دانلود نشریات معتبر دنیا در ماه مارس Plastics Recycling World پلاستیک های بازیافتی
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): دانلود نشریات معتبر دنیا در ماه مارس Plastics Recycling World پلاستیک های بازیافتی دانلود
11 فروردین 1403
دانلود نشریات معتبر دنیا در ماه مارس Pipe and Profile Extrusion پایپ و پروفیل
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): دانلود نشریات معتبر دنیا در ماه مارس Pipe and Profile Extrusion پایپ و پروفیل اکستروژن دانلود
11 فروردین 1403
دانلود نشریات معتبر دنیا در ماه مارس/ injection world اینجکشن ورد
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): دانلود نشریات معتبر دنیا در ماه مارس/ injection world اینجکشن ورد دانلود
11 فروردین 1403
دانلود نشریات معتبر دنیا در ماه مارس/ Film and Sheet Extrusion فیلم و شیت اکستروژن
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): دانلود نشریات معتبر دنیا در ماه مارس/ Film and Sheet Extrusion فیلم و شیت اکستروژن دانلود
20 آذر 1402
دانلود نشریه injection world دسامبر 2023
دانلود نشریه injection world دسامبر 2023 https://content.yudu.com/web/1rl19/0A1uufg/IWNovDec23/html/print/IW%20November%20December%202023%20pdf%20for%20download.pdf
20 آذر 1402
دانلود نشریه pipe and profile extrusion دسامبر 2023
دانلود نشریه pipe and profile extrusion دسامبر 2023
20 آذر 1402
دانلود نشریه plastics recycling world دسامبر 2023
دانلود نشریه plastics recycling world دسامبر 2023 https://content.yudu.com/web/1rl19/0A42x3p/PRWNovDec23/html/print/PRW%20November%20December%202023%20pdf%20for%20download.pdf
20 آذر 1402
دانلود نشریه film and sheet extrusion دسامبر 2023
دانلود نشریه film and sheet extrusion دسامبر 2023 دانلود از لینک زیر:https://content.yudu.com/web/1rl19/0A1uuff/FSEDec23/html/print/FSE%20December%202023%20pdf%20for%20download.pdf
20 آذر 1402
دانلود نشریه compounding world دسامبر 2023
دانلود نشریه compounding world دسامبر 2023 دانلود از لینک زیر: https://content.yudu.com/web/1rl19/0A1rl2p/CWDec23/html/print/CW%20December%202023%20pdf%20for%20download.pdf
3 مهر 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – سپتامبر 2023
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – سپتامبر 2023 دانلود
30 خرداد 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – ژوئن 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – ژوئن 2023 https://content.yudu.com/web/1rl19/0A1uuff/FSEJun23/html/print/FSE%20June%202023%20pdf%20for%20download.pdf
6 فروردین 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Compounding World – مارس 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Compounding World – مارس 2023