دانلود نشریات معتبر دنیا – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
3 مهر 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – سپتامبر 2023
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – سپتامبر 2023 دانلود
30 خرداد 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – ژوئن 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – ژوئن 2023 https://content.yudu.com/web/1rl19/0A1uuff/FSEJun23/html/print/FSE%20June%202023%20pdf%20for%20download.pdf
6 فروردین 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Compounding World – مارس 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Compounding World – مارس 2023