نمودار و پایش – برگه 2 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
29 بهمن 1401
مصوبات نود و نهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): براساس مصوبات نود و نهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی، با توجه به مازاد معاملات pvc در هفته‌های اخیر، […]