آمار معاملات در بورس – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
25 اردیبهشت 1403
آمار معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا 25 اردیبهشت ماه 1403
خبرگزار ی پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا 25 اردیبهشت ماه 1403
25 اردیبهشت 1403
آمار معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا 24 اردیبهشت ماه 1403
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا 24 اردیبهشت ماه 1403
23 اردیبهشت 1403
آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 23 اردیبهشت 1403
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 23 اردیبهشت 1403
19 اسفند 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 15 اسفندماه 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 15 اسفندماه 1402
19 اسفند 1402
برنامه عرضه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ و نوروز 1403 بورس کالا
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): برنامه عرضه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ و نوروز 1403 بورس کالا
19 اسفند 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 14 اسفندماه 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 14 اسفندماه 1402
19 اسفند 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 13 اسفندماه 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 13 اسفندماه 1402
7 اسفند 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 24 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی 24 بهمن 1402
17 بهمن 1402
اطلاعات تور نمایشگاه چایناپلاس 2024 اردیبهشت 1403 + شانگهای چین با بهترین قیمت و بالاترین سطح کیفیت
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): اطلاعات تور نمایشگاه چایناپلاس 2024 اردیبهشت 1403 + شانگهای چین با بهترین قیمت و بالاترین سطح کیفیت
12 آذر 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 12 آذرماه
8 آبان 1402
آمار معاملات تالار پتروشیمی دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲
آمار معاملات تالار پتروشیمیدوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲
1 مهر 1402
آمار معاملات بورس کالا 29 شهریور ۱۴۰۲
آمار معاملات بورس کالا 29 شهریور ۱۴۰۲