قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 20 تیرماه 1402 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 20 تیرماه 1402

قیمت روزانه قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 20 تیرماه 1402

bandar emam0035=41800

Bl3 Marun=43700

Bl3 Bakhtar=43000

F7000 Mehr=40800

F7000 ilam=40000

F7000 mian doab=39600

5110 Arya sasol=43600

5510 Arya sasol=39200

X5 Marun=40000

X5 bakhtar38000

X3 amir kabir kabir=43000

X3 mian doab=41000

P100 Jam=42200

020 Bandar emam=38500

075 Bandar emam=45300

0190 Arya sasol=38500

2420 e02 kordestan=38000

2426 e02 kordestan=37400

2420 h Amir kabir=39000

2102 tx Laleh=39000

LLD 209 amir kabir=40000

LLD 209 arak=39200

LLD22b02 Lorestan=37200

235 f6 Jam=39500

52518 Jam=39800

52518 off1 Jam=39100

54b04 Lorestan=48000

62n07 Lorestan=37800

62n07 mahabad=35000

C30S Marun =62500

1102 xl Rejal=58300

510 L jam=58200

550 j jam=58000

Z30s Marun=61000

552R Jam=61000

548R Jam =57000

440L jam=55000

440J jam=54000

R40 Arak=73000

RP340 jam=64500

Rp345 jam=64000

Zr340 Navid zar shimi=61000

Rp210 j Arak=48000

2 X E Arak=65000

Rp270 j=68000

Mr230=69500

ABS150 Tabriz=70000

N50=74000

7240 Tabriz =40200

1540 Tabriz =38300

1551Takhte jamshid=37500

1115 Petro pak=37000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *