PE100 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
31 شهریور 1402
تولید پلی‌اتیلن سنگین در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مشابه PE100 بازل
نوشاد عرفانیان در نشست «معرفی گریدها و فرآیندهای جدید شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در زمینه‌های جداره نازک و پالت و نیز BIP،HDPE» با اشاره به […]