chinaplas2023 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
13 اسفند 1401
گزارشی از چایناپلاس 1402/ chinaplas2023
در سال 2023، کنترل‌ها و پیشگیری‌های کووید-19 در سراسر جهان به تدریج کاهش یافت و فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهانی از سر گرفته شد. بسیاری از […]