کیمیاران – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
19 اسفند 1402
کسب رتبه چهار ستاره در باشگاه شرکت های صادراتی دانش بنیان توسط شرکت دانش بنیان صنایع کیمیاران
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir):کسب رتبه چهار ستاره در باشگاه شرکت های صادراتی دانش بنیان توسط شرکت دانش بنیان صنایع کیمیاران