پلی استایرن انبساطی – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
6 تیر 1403
تغییر سهمیه بهین یاب محصول پلی استایرن انبساطی
از روز شنبه ۹ تیر تا اطلاع ثانوی خرید محصول پلی استایرن انبساطی 100F، 200Fو 200R شرکت پتروشیمی انتخاب، به صورت بهین یاب بدون سقف سهمیه امکان پذیر می‌باشد.