پلی اتیلن ترفتالات – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
9 دی 1402
عملیات خاکبرداری طرح احداث مجتمع تولید پلی اتیلن ترفتلات فرسا شیمی اجرایی شد
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): عملیات خاکبرداری طرح احداث مجتمع تولید پلی اتیلن ترفتلات فرسا شیمی اجرایی شد این واحد قادر به تولید […]