پلاستیک بازیافتی – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
7 اسفند 1402
سالن‌های المپیک پاریس ۲۰۲۴ دارای صندلی‌های ساخته شده از پلاستیک بازیافتی خواهد بود
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): سالن‌های المپیک پاریس ۲۰۲۴ دارای صندلی‌های ساخته شده از پلاستیک بازیافتی خواهد بود حدود ۱۱ هزار صندلی برای […]