پتروشیمی نخل آسماری – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)