پتروشیمی مارون – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
16 تیر 1403
پتروشیمی مارون موفق به تولید گرید جدید پلی پروپیلن شد
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): پتروشیمی مارون موفق به تولید گرید جدید پلی پروپیلن شد .این شرکت برای اولین بار در کشور موفق […]