وحید حدادی اصل – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
11 بهمن 1402
کتاب دکتر حدادی نامزد کتاب سال در بخش کتب علوم کاربردی
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): کتاب نانو پالیمرها و نانو کامپوزیت های پلیمری نوشته دکتر وحید حدادی اصل در گروه کتب علوم کاربردی […]