هلدینگ خلیج فارس – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
22 خرداد 1403
شرکت های ایرانی که تا کنون در نمایشگاه چایناپلاس 2025 غرفه گرفته اند +نکو بهینه ماشین غرفه گرفت
چایناپلاس 2025 از تاریخ 26 الی 29 فروردین 1404 در مرکز نمایشگاهی شنزن بر پا خواهد شد و گفته می شود شرکتهای هلدینگ خلیج فارس، پلیمرآریاساسول، ابهر پلیمر، پارساپلیمرشریف به همراه نکو بهینه ماشین تاکنون در چایناپلاس سال بعد به عنوان غرفه گذار ثبت نام کرده اند.