نمایشگاه بسته بندی ترکیه – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
9 مرداد 1402
گردهمایی صنعت بسته بندی در شهر استانبول در تاریخ 19 الی 22 مهر ماه 1402
گردهمایی صنعت بسته بندی در شهر استانبول در تاریخ 19 الی 22 مهر ماه 1402 نمایشگاه بسته بندی اوراسیا، بزرگترین رویداد تجاری در منطقه اوراسیا در […]