نمایشگاه ایران پلاست هفدهم – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
31 شهریور 1402
مختصات ایران پلاست هفدهم
نمایشگاه ایران پلاست هفدهم 26 تا 29 شهریور 1402 برگزار شد. نمایشگاهی که با 770 شرکت کننده (560 شرکت کننده ایرانی و 210 غرفه گذار خارجی) […]
2 شهریور 1402
پپنا منتشر کرد: جانمایی ابتدایی شرکت ها روی نقشه سالن های هفدمین دوره نمایشگاه ایران پلاست
جانمایی ابتدایی شرکت ها روی نقشه سالن های هفدمین دوره نمایشگاه ایران پلاست منتشر شد هفدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست 26 تا 29 شهریورماه 1402 برگزار […]
18 تیر 1402
جانمایی نمایشگاه ایران پلاست هفدهم مشخص شد
هر سالن برای چه گروه کالایی و در اختیار کدام تشکل است؟ جانمایی نمایشگاه ایران پلاست هفدهم مشخص شد نمایشگاه ایران پلاست هفدهم از تاریخ 26 […]