نرخ خوراک پتروشیمی – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
7 شهریور 1402
تکلیف نرخ خوراک روشن شد / فرمول سال ۹۴ مبنای محاسبه است
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در مصوبه نهایی بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ نرخ خوراک تعیین تکلیف می‌شد به همان فرمول برگشت و با سقف […]