نخستین کنفرانس و نمایشگاه صنعت ماشین سازی پلیمر، تجهیزات و فناوری ها – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
24 مهر 1402
برنامه زمانبندی نخستین کنفرانس و نمایشگاه صنعت ماشین سازی پلیمر، تجهیزات و فناوری ها
برنامه زمانبندی نخستین کنفرانس و نمایشگاه صنعت ماشین سازی پلیمر، تجهیزات و فناوری ها اعلام شد این کنفرانس 25 مهرماه در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی برگزار […]