مواد اولیه پتروشیمی – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
28 مرداد 1402
مواد اولیه پتروشیمی برای پیشگیری از التهاب در بازار سهمیه‌بندی شد
وزارت صمت فهرست مواد اولیه پتروشیمی (پیرو) را که به‌منظور پیشگیری از التهاب در بازار سهمیه‌بندی شده‌اند، منتشر کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای […]