مشهد پینت – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
9 تیر 1403
گزارشی از نشست شورای سیاست گذرای نمایشگاه مشهد پلاست و رنگ و رزین مشهد در یک دقیقه9تا 12 مردادماه 1403
گزارشی از نشست شورای سیاست گذرای نمایشگاه مشهد پلاست و رنگ و رزین مشهد در یک دقیقه 9تا 12 مردادماه 1403