مشهدپینت – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
17 تیر 1403
استقبال جالب از نمایشگاه مشهدپلاست – مشهد پینتسالن فردوسی پُر و سالن عطار برای ثبت نام باز شد
استقبال جالب از نمایشگاه مشهدپلاست – مشهد پینت سالن فردوسی پُر و سالن عطار برای ثبت نام باز شد نمایشگاه مشهد پلاست 9 تا 12 مرداد 1403 برگزار می شود. ثبات مدیریت طی سال های اخیر در دو نمایشگاه اصفهان پلاست و مشهد پلاست باعث شده استقبال فعالان صنایع پلیمر از این دو نمایشگاه افزایش چشمگیری داشته باشد تلفن ستاد اجرایی نمایشگاه مشهد پلاست 9 تا 12 مردادماه 09155091085 09304037256
2 تیر 1403
پوستر و جدول زمانبندی نمایشگاه مشهد پلاست – مشهد پینت9 تا 12 مرداد 1403
پوستر و جدول زمانبندی نمایشگاه مشهد پلاست - مشهد پینت 9 تا 12 مرداد 1403