محمد حسین بابالو – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
7 اسفند 1402
محمد حسین بابالو دبیر انجمن ملی پلیمر شد
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): محمد حسین بابالو دبیر انجمن ملی پلیمر شد