مالیات بر ارزش افزوده – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
2 خرداد 1402
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا سقف ١٣ درصد
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در برنامه هفتم توسعه تا سقف ١٣ درصد (توضیحات در شکل)