قیمت جهانی مواد پلیمری – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
5 فروردین 1403
آخرین قیمت های منتشر شده پلتس برای محصولات پتروشیمیایی 3 فروردین 1403
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آخرین قیمت های منتشر شده پلتس برای محصولات پتروشیمیایی