فاکوما – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
22 مهر 1402
25 مهرماه آغاز نمایشگاه فاکوما fakuma2023
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): فاکوما 25 مهرماه تا 29 مهرماه 1402 | 17 تا 21 اکتبر 2023 | Messe Friedrichshafen. نزدیک به […]