شستا – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
27 آذر 1402
پتروشیمی خلیج فارس برای خرید باشگاه استقلال چقدر می دهد
خبرگزاری صنایع پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): درخواست صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای خرید سهام استقلال در شرایطی که شرکت شستا برای خرید سهام […]