شرکت ملی صنایع پتروشیمی – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
7 اسفند 1402
نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نهاد ریاست جمهوری/ «پتروشیمی جم پیلن» در دولت قبل عرضه اعتباری داشت ولی در این دولت نه!
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مکاتبه خود با نهاد ریاست جمهوری از عدم مشارکت جم پیلن در «عرضه […]
4 مهر 1402
هدف شرکت ملی صنایع پتروشیمی احیای واحدهای تولیدی صنایع تکمیلی است
مدیر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت سیزدهم برای نخستین بار دو رویکرد مهم را در حوزه […]