سهمیه تشویقی و تنبیهی مواد پتروشیمی – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
10 اردیبهشت 1402
سهمیه تشویقی و تنبیهی مواد پتروشیمی هم ابلاغ شد
محمد مهدی برادران معاونت صنایع عمومی وزارت صمت در ابلاغیه ای سهمیه تشویقی و تنبیهی فعالان صنایع پتروشیمی را اعلام کرد. ( شرح در تصاویر)