سلاح ورزی – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
28 آذر 1402
صلاحیت سلاح‌ورزی برای انتخابات مجدد ریاست اتاق بازرگانی رد شد + تایید صلاحیت شدگان
صلاحیت سلاح‌ورزی برای انتخابات مجدد ریاست اتاق بازرگانی رد شد سلاح‌ورزی در روزهای گذشته برای تصدی ریاست اتاق بازرگانی ثبت‌نام کرده بود.