روز صنعت پتروشیمی – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
9 دی 1402
هشتم دیماه روز صنعت پتروشیمی بر فعالان صنایع پایین دست و بالادست پتروشیمی مبارک
خبرگزاری صنایع پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): دی ماه به نام روز ملی صنعت پتروشیمی نام‌گذاری شده است این مناسبت به دلیل اهمیت پتروشیمی […]