روبل – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
16 تیر 1403
رئیس بانک‌مرکزی: از هفتۀ اول شهریور با کارت‌های بانکی ایرانی از خودپردازهای روسی روبل برداشت کنید + فیلم
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): رئیس بانک‌مرکزی: از هفتۀ اول شهریور با کارت‌های بانکی ایرانی از خودپردازهای روسی روبل برداشت کنید