دیباج صنعت پاسارگاد – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
4 تیر 1403
سیستم انتقال مواد پنوماتیک (PCS) تمام اتوماتیک، نیاز مبرم صنایع پلیمر، پتروشیمی و کامپاندینگ
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های صنایع پتروشیمی، صنایع پلیمر و کامپاندینگ انتقال مواد اولیه و یا […]