خورشید دریای شرق – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
7 اسفند 1402
گزارشی (فیلم) از حضور شرکت خورشید دریای شرق در نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی و فن آوری های نوین کشاورزی و غذایی استان مازندران
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): گزارشی (فیلم) از حضور شرکت خورشید دریای شرق در نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی و فن آوری […]