خوراک پتروشیمی ها – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
11 شهریور 1402
نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به فرمول بازگشت
هیئت وزیران آیین‌نامه روش محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع را اصلاح کرد و تا پایان برنامه هفتم، روش محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع را به فرمول […]