تویاپ – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
13 اسفند 1402
نمایشگاه تکنولوژی های بازیافت پلاستیک استانبول- اردیبهشت 1403 / لینک دریافت تیکت رایگان
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): نمایشگاه تکنولوژی های بازیافت پلاستیک استانبول دریافت تیکت رایگاننمایشگاه تکنولوژی های بازیافت پلاستیک استانبول ‏https://davetiye.tuyap.online/indexen.php?Fid=3229&Ref=cxztoff