بالابر هوشمند اسمارت لیفت – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
17 تیر 1402
به فکر کمر کارگران خود باشید!دستگاه بالابر هوشمند اسمارت لیفت
جابجایی و حمل قطعات و تجهیزات و بارهای مختلف با اوزان متفاوت و در حجم زیاد موجب خستگی و ایجاد بیماریهای اسکلتی و صدمات جسمی کارگران […]