انجمن همگن پلاستیک خراسان رضوی – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
25 فروردین 1403
ضیافت افطاری انجمن همگن پلاستیک استان خراسان رضوی 18 فروردین 1403
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): ضیافت افطاری انجمن همگن پلاستیک استان خراسان رضوی 18 فروردین 1403