انجمن صنایع پلیمر استان مرکزی – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
22 مهر 1402
موافقت اصولی اتاق ایران برای تاسیس انجمن صنایع پلیمر استان مرکزی
خبرگزاری صنایع پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): اتاق بازرگانی ایران طی نامه ای موافقت اصولی خود را برای تاسیس انجمن صنایع پلیمر استان مرکزی […]