انجمن تولیدکنندگان DOP ایران – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
9 دی 1402
قیمت DOP و DOTP انجمن تولیدکنندگان DOP اعلام شد
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): انجمن تولیدکنندگان DOP ایران  قیمت دو اتیل هگزانول و انیدرید فتالیک را به شرح زیر اعلام کرد: باتوجه […]