انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
21 خرداد 1402
محمد رضا بهشتیان رئییس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن شد
محمد رضا بهشتیان ریاست انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن را برعهده گرفت.محمد رضا بهشتیان پیش از این نایب رئیس این انجمن بود. یک سال […]