انتخابات ریاست جمهوری – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
9 تیر 1403
انتخابات ریاست جمهوری در ایران به دور دوم کشیده شد
نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 1403 / پزشکیان و جلیلی به دور دوم راه یافتند
2 تیر 1403
آغاز همایش های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در حوزه صنایع در دهه تولید و تجارت
آغاز همایش های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در حوزه صنایع در دهه تولید و تجارت